Uncategorized

Digital marknadsföringsstrategi

Vad är digital marknadsföringsstrategi?

När man pratar om digital marknadsföringsstrategi så pratar man om en individuell packe med marknadsföringskanaler och hur man bör gå tillväga, för att på den mest effektiva metoden nå ut med budskap till sin målgrupp. Anledningen till att den är individuell är för att alla företag har olika målgrupper och omständigheter, något som bidrar till att utformningen av den digitala strategin måste anpassas efter varje enskild bedrift. Med en klar och tydlig strategi sparar man tid och pengar på onödig annonsering till individer utanför den relevanta målgrupp som man valt att fokusera på. (1)

Varför du borde ha en digital marknadsföringsstrategi

Syftet med den digitala marknadsföringsstrategin är att man vill nå de mål man satt gällande marknadsföring digitalt. Det kan omhandha flera sidvisningar av nätbutiker, flera prenumeranter av nyhetsbrev och ökat antal följare på diverse sociala medier som bedrifter fokuserar på. Dessa målen som man har satt sig kommer att resultera i högre avkastning då vi med hjälp av strategin funnit ett sätt att marknadsföra till den bestämda målgruppen. För en bedrift med huvudfokus på kläder till den äldre generationen lönar det sig inte att lägga tid och pengar på att marknadsföra via instagram eller snapchat då det huvudsakligen inte är där den målgruppen befinner sig. (2)

Vem gäller detta?

50% av alla bedrifter är utan en digital marknadsföringsstrategi. Detta är högst orelevant då en digital marknadsföringsstrategi är något alla borde använda sig av. Digital marknadsföring är ekstremt effektivt men också väldigt tidskrävande och påkostat. Stora delar av bedrifters utgifter kommer sammen med marknadsföringen. Att inte marknadsföra sig digitalt idag, kommer föra till att man går miste om mängder av leads och det resulterar i att det blir svårare öka bedriftens kapital. (3)

Hur kommer digital strategi leda till sammarbete på din arbetsplats?

Låt säga att du och dina kollegor tar en eftermiddag tillsammans på ett gym. Ni går in på gymmet och där möts ni av massa maskiner och redskap. Någon av de i gruppen vet säkert hur de olika redskapen ska användas men det finns ju flera sätt att använda dem på och använder man redskapen fel kan det leda till problem. Men hade gruppen tillsammans fått en genomgång och möjligheten att lära sig hur man bör gå tillväga så kommer alla skapa resultat, tillsammans.


Detta kan man likna med den digitala strategien. Man måste lära sig och lägga ner jobb på det för att få resultat. Det räcker inte bara att vara på ett gym för att kroppen ska må bra.

Hur ska man implementera en digital marknadsföringsstrategi i sin bedrift?

Till att börja med ska man analysera dagens situation i bedriften. Detta kallas för en situationsanalys och handlar om vad man gör och vad man inte gör, vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. Man bör se på dagens val av kanaler och vilken effekt de uppnått samt se över sitt val av målgrupp. Efter det kartlägger man den interna delen av företaget men också den externa delen. Den interna delen kan handla om hur bedriftens varumärke är positionerat. Den externa delen handlar om konkurrenter och hur de arbetar. Vad de gör bra och vad de inte gör bra. Efter att man har gjort detta så är det viktigt att ställa sig själv 3 frågor: (4)

  • Vad önskar man att uppnå?
  • Vilka är dina kunder?
  • Vilket värde du vill leverera till kunderna?

För att göra det ännu mer strukturerat kan man använda sig av SOSTAC-modellen.

SOSTAC-modellen:

SOSTAC-modellen är ett verktyg man kan använda sig av för att strukturera sin digitala marknadsföringsstrategi. Genom att följa några enkla punkter har man skapat en god förståelse över det som är viktigt att ha koll på vidare. (5)

Modellen är engelsk och varje bokstav i SOTAC har sin förklaring.

  • S – situation. Här kommer situationsanalysen in som blivit förklarad tidigare i denna text.
  • O – objectives. Här går man igenom sina målsättningar. Hur man gör detta kan ni läsa om i ett tidigare inlägg om OKR HÄR!
  • S – strategy. Hur ska vi nå de målen, utforma en strategi för detta.
  • T – taktik. Mer specifikt och utformat, hur ska vi nå målen vi satt oss?
  • A – action. Vem ska genomföra vad samt genomgång av planen.
  • C – control. Hur ska vi mäta våra resultat?
https://nioba.dk/hvorfor-anvende-digital-strategi/

Implementera strategien i verksamheten

Nu återstår det att skapa och implementera strategien i bedriften så att dessa målen uppnås. Här bör man använda sig av en blandnig av inbound och outboundmarknadsföring. Inbound är mer kundefokuserad marknadsföring som f.eks sociala medier och bloggar, alltså inte så påträngande som outbound kan upplevas. Outbound är mer säljarfokusert och kan omhandla telefonsamtal och reklam under diverse program på tv och radio. Grundat på nulägesanalysen skapar man en digital marknadsföringsanalys för att nå ut till de potentiella kunderna.

Sammanfattninig

Utan en digital strategi kommer mycket onödig tid och pengar läggas på att nå ut till helt fel målgrupp. Genom att noga analysera hur bedriften arbetar idag kan man efter det implementera en digital strategi för att nå ut till den aktuella målgruppen på lönsammast sätt. Digital marknadsföringsstrategi är något alla bedrifter i 2020 borde förhålla sig till då det resulterar i högre avkastning.

Link

(1) https://core.ac.uk/download/pdf/38133099.pdf

(2) https://core.ac.uk/download/pdf/38133099.pdf

(3) https://www.sempro.no/nyheter/viktigste-digital-markedsforing

(4) https://www.askas.se/sv/analys-radgivning-digital-marknadsstrategi.html

0

1 thought on “Digital marknadsföringsstrategi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *