Performance marketing

Performance marketing

Performance markering handlar om resultat av aktiviteter och effekten av olika ageranden som blir gjort. Med de resultat som framkommer skapar man marknadsaktiviteter som skal genomföras för att så skapa ytterligare resultat. Vad bygger performance marketing på? Den resulterande marknadsföringen bygger på den mest effektiva marknadsföringsmetoden man haft. Efter att ha analyserat sina tidigare prognoser utgår man från de som […]

Organiskt eller betalt sök

Organiskt eller betalt sök

Annonser dyker stadigt upp när du surfar runt på internett. Som en bedrift önskar man att öka trafiken på sin egen nätsida. Här kommer vi in på organist samt betalt sök. Vad skiljer dem åt? Vilket alternativ bör man välja och hur ser vi skillnad på de olika alternativen? Betalda sök En stor fördel med betalda sökningar är att det […]

Digital marknadsföringsstrategi

Digital marknadsföringsstrategi

Vad är digital marknadsföringsstrategi? När man pratar om digital marknadsföringsstrategi så pratar man om en individuell packe med marknadsföringskanaler och hur man bör gå tillväga, för att på den mest effektiva metoden nå ut med budskap till sin målgrupp. Anledningen till att den är individuell är för att alla företag har olika målgrupper och omständigheter, något som bidrar till att […]