Uncategorized

OKR – Börja jobba som de allra bästa

Vill du och din bedrift kunna associeras med framgång? Kanske ni redan gör det, kanske ni bara behöver en liten knuff i rätt riktning eller kanske du står och stampar i väntan på bättre tider? Oavsett vart du befinner dig idag är det viktigt att fortsätta utvecklas. Här kommer en förklaring på hur man kan använda sig av OKR för att nå sina målsättningar. En metod som används av både Google, Amazon och Linkedin.

Vad är OKR?

OKR är en målstyrningsmetod som står för Objectives (O) samt Key results (KR). Metoden bygger på 2 frågor. Vad önskar du att uppnå och hur har du tänkt göra detta? Målet (O) delar man upp i några olika Key results (KR), detta formulerar vi som KR1, KR2 KR3 osv.

När du sätter mål och key results är det viktigt att tänka på att man sätter de lite över vad man tror att man kan uppnå för att öka kreativiteten. De ska dock inte vara omöjliga att uppnå! (1) Uppstarten av OKR bör inte förhastas. Alla ens anställda får grundlig kunskap om OKR och sätter upp sin egen modell. Det är sedan fint att man har de synliga, så alla kan ta del av varandras mål. Detta leder till att skapa motivation på arbetsplatsen. När man uppnår ett resultat så kryssar man av det. När allt fler kryss faller på plats motiveras andra att nå sina resultat. Tillsammans jobbar nu alla för bedriftens vision som är grunden i allas «objective». (4)

Varför bör man använda sig av denna metod?

Att ta sikte mot mål i bedrifter är kanske en självklarhet. Risken med att försöka nå mål utan en taktik är att man skapar osäkerhet och istället sänker motivationen hon sin personal. En grund till det kan vara att målen inte är mätbara, eller att ens anställda inte förstår kopplingen mellan ens arbetsuppgifter och själva målet. Detta kan skapa problem då människan som regel alltid söker en mening med det de gör. Är det inte tydligt nog kan motivationen till att utför uppgifter reduceras. En annan grund kan vara att man känner att någon annan sätter målen för än och att det i sig, sänker ens motivation att genomföra dem. Med OKR får man klarhet över vad man själv vill uppnå, hur man ska uppnå det och det skapar ett samarbete när det kommer till att hålla motivationen uppe i en bedrift.

Många menar att OKR är tillrättalagt för att passa in i en amerikansk bedrift. Detta grundar sig i många tillfällen i att vi här i norden önskar att ha nåbara mål och inte mål vi kan nå till 70%, som OKR gärna bidrar till. Det som kan vara nyttigt för oss att tänka på är att höga mål ofta leder ill nytänkande då små ändringar inte klarar att uppfylla de mål vi faktiskt har. «Think outside the box» (5)

Exempel på hur OKR kan se ut:

RAPPORTERING

  • Objective (Mål): Starta upp en komplett nätbutik och få igång aktivitet på sidan. (Målet ska vara kort och handla om vart man vill nå)
  • Key Results: Detta är de resultat man ska klara av för att uppnå sitt mål.

KR1: 10.000 besökare på sidan (7/10) 

KR2: 500 prenumeranter – nyhetsbrev (5/10) 

KR3: 3000 följare på Instagram (6/10) 

Det som skrivs i parantes står för hur stor chans du tror det är att man uppnår målet. I detta fall tror man att man med 70% chans kan uppnå 1000 besökare på sidan inom ett kvartal.

Föreläsning av Karl Philip Lund – DIG2103

Vad är de positiva effekterna med OKR?

Genom att använda sig av denna metoden så hjälper du dig själv samt dina anställda att hålla fokus på uppgifter som slutligen resulterar i att man når sina mål. Jämför det med att man som ledare uttrycka sig genom att informera om att man önskar att öka bedriftens omsättning med 40% inom ett år. Vad säger detta dina medarbetare, när du egentligen lägger fram en (KR) som ett mål? Med OKR sätter du klara rättningslinjer som leder till resultat. Samtidigt ger man individer möjligheten att jobba separat och att inverka på avdelningens arbete. (2)

Som ledare är det enkelt att se när ens anställda siktar för lågt eller fokuserar på fel saker. Detta skapar stora möjligheter att tidigt kunna inflika med feedback till de som behöver det. Därför kan OKR användas som en regelbunden kommiunikationsprosess som ersätter årliga medarbetarsamtal. (4)

Eksempel på OKR för prosjektledare:

Kort sammanfattning:

OKR är alltså ett styringssätt man kan utnyttja i bedrifter för att öka effektiviteten. Ta gärna ett kvartal om gången och var tydlig med vad bedriftens mål kommande kvartal är. Låt sedan alla anställda skapa sin egen OKR och gör dessa offentliga för alla i bedriften för att skapa kreativitet. Viktigt är dock att alla är klara över hur OKR fungerar så lägg tid på att berika alla i bedriften med mycket kunskap om det.

Glöm inte att det är viktigt att komma ihåg att man får lov att misslyckas. När man jobbar med OKR så är att misslyckas en del i att lyckas. Att inte uppnå 15% ökad omsättning men att uppnå 10% ökning är bättre än det tidigare var. (3)

Länkar

(1) https://www.invativa.se/digitalisten/metoder/digitalisten-objectives-and-key-results/

(2) https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/?fbclid=IwAR31u7qvXLpzKETBtm52sS6ATtETtfjn2SZVEF4D_XonC9wrrmBOdz5rLwM

(3) http://eleganthack.com/the-art-of-the-okr/

(4) https://www.itsinthenode.com/se/okr/objectives-key-results

(5) https://www.protea.se/satt-mal-som-google-med-okr/

0

2 thoughts on “OKR – Börja jobba som de allra bästa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *