Dulting

Dulting

Dulting handlar att få fram ett budskap utan att nödvändigtvis indikera budskapet rätt fram. Ofta agerar människor utifrån ett kort perspektiv och inte ett långsiktigt perspektiv. Det kan handla om att vi vet att vi borde sluta äta så mycket onyttig mat för vår hälsas bästa. Men ofta tänker man det går bra nu för att just nu har man […]

Handel i framtiden

Handel i framtiden

Teknologier och digitala tjänster påverkar detaljhandeln Samhället styrs mer och mer utav teknologi och möjligheter. Man kan se radikala förändringar bara av att jämföra nutiden med ett par år tillbaka. Kevin Kelly som studerat hur teknologi påverkar samhället menar att man kan se teknologins utveckling som en evolution och den kommer bara fortsätter att utvecklas. (Krokan 2013) Något som påverkar […]